Hvordan vil jeg kunne tale med min oversætter, hvis han eller hun kun taler engelsk?

I dette sjældne tilfælde vil din konsulent fungere som samtalepartner mellem dig og din oversætter uden ekstra omkostninger. Denne service er også tilgængelig, selv om din oversætter taler perfekt spansk, da din konsulent kan tage sig af al kommunikation mellem dig og din oversætter.