Mikä on Zentican AWS:lle tarjoaman palvelun laajuus?

Zentican tarjoamiin Amazon Web Services -palveluihin sisältyy asiakkaan tilaaman koko ratkaisun asennus, konfigurointi, hallinta ja käyttö AWS-infrastruktuurissa.

Näin ollen Zentican vastuulla on ratkaista kaikki palvelun hallinnoinnista johtuvat ongelmat tai häiriöt, kun taas jos palvelussa ilmenee häiriö, joka sijaitsee AWS:n infrastruktuurin tai sen hallinnassa ja/tai hallinnassa olevien järjestelmien tasolla, Amazon Web Services on vastuussa sen ratkaisemisesta.

Zentica kuitenkin ilmoittaa asiakkaalle joka tapauksessa palvelun tilasta ja häiriön alkuperästä, kun se ilmenee, sekä keinoista ja menettelyistä, jotka on otettu käyttöön sen ratkaisemiseksi.

Kuka vastaa AWS:n, Zentican tai Amazon Web Servicesin palveluiden laskutuksesta?

Asiakas voi valita, laskuttaako hän infrastruktuuripalveluja Amazon Web Servicesin ja hallinnoituja palveluja Zentican kanssa vai laskuttaako hän koko ratkaisun yhtenäisesti Zentican kanssa ilman lisäkustannuksia.

Mikä on Zentica Globalin suhde Amazon Web Servicesiin (AWS)?

Zentica Global on osa Amazon Web Servicesin virallista kumppaniverkostoa AWS Premier Consulting Partnerina ja AWS Managed Service Providerina. Tämä tarkoittaa, että meillä on kokemusta ja sertifikaatit pilvipalveluiden suunnitteluun, toteutukseen ja hallintaan Amazon Web Services -infrastruktuurissa sekä AWS- ja Zentica-ympäristöjä yhdistävien hybridiratkaisujen suunnitteluun.