Hva er omfanget av tjenesten zentica tilbyr for AWS?

Zenticas tjenester på Amazon Web Services inkluderer installasjon, konfigurasjon, administrasjon og drift av hele den kundekontrakterte løsningen på aws infrastruktur.

Derfor, ethvert problem eller hendelse avledet fra ledelsen av tjenesten, vil det være Zenticas ansvar å løse det, men hvis en påvirkning oppstår i tjenesten som var plassert på nivået av infrastrukturen eller aws-systemene som er under kontroll og / eller administrasjon, vil det være Amazon Web Services ansvar å løse det.

Zentica vil imidlertid være ansvarlig for å informere kunden om statusen til tjenesten i alle fall og opprinnelsen til en hendelse når den oppstår, samt midler og prosedyrer som er satt på plass for løsningen.

Hvem fakturerer tjenester på AWS, Zentica eller Amazon Web Services?

Kunden kan velge: enten å fakturere delen som tilsvarer infrastrukturtjenestene med Amazon Web Services, på den ene siden, og den delen som tilsvarer de administrerte tjenestene med Zentica, på den annen side; eller fakturere hele løsningen på en enhetlig måte med Zentica uten ekstra kostnad.

Hvordan forholder Zentica Global seg til Amazon Web Services (AWS)?

Zentica Global er en del av det offisielle Amazon Web Services-partnernettverket som AWS Premier Consulting Partner og AWS Managed Service Provider. Dette betyr at vi har erfaringen og sertifiseringene til å designe, distribuere og administrere skytjenester på toppen av Amazon Web Services-infrastruktur, samt å designe hybridløsninger som integrerer AWS-miljøer med Zenticas.