Hva er Databehandlingsmotor for Google Cloud Platform?

Googles IaaS (infrastruktur som en tjeneste) som muliggjør behovsbetinget oppretting av virtuelle maskiner i skyen. Bygg et datasenter på få minutter, eller sikre driften av infrastrukturen med en katastrofegjenopprettingsplan.