Når du overfører en database, tar du deg også av tilkoblingen mellom de to serverne?

Selvfølgelig gjør vi ikke halvbakt arbeid, når vi gjør noe, gjør vi det bra.

Hvis programmet ditt trenger det, har du din egen server for databasen, vi tar oss av all migrering, konfigurasjon og tilkobling mellom serverne.

Er det noen risiko når du migrerer?

Med Zentica ingen, er det sant at ikke alle tilfeller er de samme, det er relativt enkle tilfeller og andre veldig kompliserte, avhengig av hvilken type applikasjon du har, din nåværende server og destinasjonen for migreringen, men i Zentica garanterer vi en perfekt migrering fra og til enhver destinasjon.

Hvilke typer overføringer kan utføres?

Hvem som helst, det vil si, vi kan gjøre hva du vil, hva du trenger eller hva søknaden din trenger.

Noen eksempler på migreringer kan være endringen fra en dedikert server eller VPS til Google Cloud Platform eller Amazon Web Services.

En endring av vertsleverandøren, migrering av databasen til en skytjeneste som er koblet til serveren din, etc.

Hvor lang tid tar det å overføre til en ny server?

Det er ingen nøyaktig tid for migrering, det avhenger av mange faktorer, fra arkitekturen til ditt eget program til typen målserver, maksimal tid for de mest komplekse tilfellene er 24 timer.