Jaki jest zakres usługi oferowanej przez Zentica dla AWS?

Usługi Amazon Web Services oferowane przez Zentica obejmują instalację, konfigurację, administrację i obsługę całego zakontraktowanego przez klienta rozwiązania w zakresie infrastruktury AWS.

W związku z tym każdy problem lub incydent wynikający z zarządzania usługą będzie leżał w gestii firmy Zentica, jednak jeśli wystąpi wpływ na usługę, która znajduje się na poziomie infrastruktury lub systemów AWS, które są pod jej kontrolą i/lub administracją, rozwiązanie go będzie leżało w gestii Amazon Web Services.

Jednakże Zentica będzie odpowiedzialna za poinformowanie klienta o statusie swojej usługi w każdym przypadku oraz o pochodzeniu zdarzenia, gdy do niego dojdzie, jak również o środkach i procedurach, które zostały wprowadzone w celu jego rozwiązania.

Kto jest odpowiedzialny za rozliczanie usług na AWS, Zentica czy Amazon Web Services?

Klient może wybrać: albo zafakturować część odpowiadającą usługom infrastrukturalnym za pomocą Amazon Web Services, z jednej strony, i część odpowiadającą usługom zarządzanym za pomocą Zentica, z drugiej strony, albo zafakturować całe rozwiązanie za pomocą Zentica bez dodatkowych kosztów.

Jaki jest związek między Zentica Global a Amazon Web Services (AWS)?

Zentica Global jest częścią oficjalnej sieci partnerskiej Amazon Web Services jako AWS Premier Consulting Partner i AWS Managed Service Provider. Oznacza to, że posiadamy doświadczenie i certyfikaty wymagane do projektowania, wdrażania i zarządzania usługami w chmurze w infrastrukturze Amazon Web Services, a także do projektowania rozwiązań hybrydowych integrujących środowiska AWS z Zentica.