Czym jest silnik obliczeniowy platformy Google Cloud Platform?

Google IaaS (Infrastructure as a Service), który umożliwia tworzenie maszyn wirtualnych w chmurze na żądanie. Zbuduj centrum danych w ciągu kilku minut lub zabezpiecz swoją infrastrukturę za pomocą planu awaryjnego.