Vad är omfattningen av den tjänst som Zentica erbjuder för AWS?

Amazon Web Services som Zentica erbjuder omfattar installation, konfiguration, administration och drift av hela den lösning som kunden beställt på AWS-infrastrukturen.

Därför är det Zentica som ansvarar för att lösa eventuella problem eller incidenter som uppstår i samband med hanteringen av tjänsten, medan om ett tjänsteavbrott inträffar som ligger på nivån för AWS-infrastrukturen eller system som står under dess kontroll och/eller administration, är det Amazon Web Services som ansvarar för att lösa det.

Zentica kommer dock att informera kunden om tjänstens status i alla fall och om ursprunget till en incident när den inträffar, liksom om de medel och förfaranden som har införts för att lösa den.

Vem ansvarar för fakturering av tjänster på AWS, Zentica eller Amazon Web Services?

Kunden kan välja att antingen fakturera infrastrukturtjänsterna med Amazon Web Services å ena sidan och de förvaltade tjänsterna med Zentica å andra sidan, eller att fakturera hela lösningen med Zentica på ett enhetligt sätt utan extra kostnad.

Vad är Zentica Globals relation med Amazon Web Services (AWS)?

Zentica Global är en del av det officiella Amazon Web Services Partner Network som AWS Premier Consulting Partner och AWS Managed Service Provider. Det innebär att vi har erfarenhet och certifieringar för att utforma, implementera och hantera molntjänster på Amazon Web Services-infrastruktur samt för att utforma hybridlösningar som integrerar AWS- och Zentica-miljöer.