Vad är en målrapport?

Målrapporten visar dig alla svaga punkter i din analys och hur de bör vara inför nästa analys. På så sätt får du en färdplan som du kan använda för att arbeta och förbättra de nödvändiga aspekterna med tydliga och definierade mål.

Vad är konsultverksamhet inom webbanalys för något?

Rådgivningen hjälper dig att arbeta med din analysrapport tillsammans med en expert. Han kommer att informera dig om alla åtgärder som du måste vidta för att förbättra resultaten av din rapport, han kommer att ge dig råd och ge dig alla riktlinjer som du måste arbeta utifrån.

Innehåller analysrapporten också marknadsundersökningar och vad är det för något?

Ja, det ingår. Marknadsundersökningar är insamling och analys av data så att vi kan bedöma betydelsen av specifika produktsortiment, geografiska områden som vi kan definiera en målgrupp utifrån.

Kommer jag med en analysrapport också att få veta vad mina konkurrenter gör?

Med våra nuvarande verktyg kan vi ta reda på när, vad och var dina konkurrenter publicerar sig. På så sätt är vi alltid uppmärksamma och informerade om alla nya utvecklingar. Allt detta och mycket mer kommer att ingå i din analysrapport.

Hur lång tid tar det att få min webbanalysrapport?

Tiden beror på hur stor din webbplats och din verksamhet i allmänhet är, men vi levererar vanligtvis rapporten inom 30 dagar, eftersom vi behöver tid för att studera användarnas beteende både på och utanför din webbplats, och en analys på kortare tid skulle ge resultat som är långt ifrån verkligheten.