Skickar du mig också de redigerbara originalfilerna?

Vi skickar allt till dig i en komprimerad fil via e-post, och du kommer också att ha den tillgänglig i ditt kundområde för nedladdning när du behöver den och så många gånger du vill.

Vad är en färgpalett och vad är den till för?

En färgpalett är en bas av 4-5 olika färgnyanser som representerar ditt varumärke, dina värderingar och din verksamhet och som du alltid bör använda.

Ja, det verkar otroligt att några få färger kan representera så många saker, men något så grundläggande och till synes enkelt gör stor skillnad.

Vad är en manual för tal och ton?

Det är en vägledning som din copywriter kommer att skapa och som definierar hur du ska vända dig till dina kunder, din publik eller dina potentiella kunder.

Vi ger dig en PDF-guide med verkliga fallstudier som du behöver ha till hands under de första dagarna tills du är bekant med ditt varumärkes nya röst och vet hur du ska skriva och tala.

Hur lång tid tar det att få min nya företagsidentitet?

Det beror på vilken typ av företagsidentitet du behöver, den enklaste är klar på 7 dagar och en komplett företagsidentitet tar upp till 20 dagar att utveckla.