Vad kan ett intranät göra för att förbättra min verksamhet?

Det kan underlätta hanteringen av ditt företag med upp till 90 %, du kan automatisera alla typer av rutinuppgifter, hantera dina fakturor med ett enda klick... Allt som för närvarande tar dig mer än 10 minuter att göra kan göras på några sekunder och på ett centraliserat sätt, både för dig och dina anställda.

Det kommer att öka ditt företags och dina anställdas prestanda och produktivitet med upp till 300 %, med intelligenta automatiseringsverktyg, påminnelser och tusentals andra funktioner som kan utvecklas enligt dina behov.

Är det säkert att ha hela ledningen och administrationen av mitt företag på ett intranät?

Vi ser till att ditt intranät är helt säkert, till exempel kan vi göra det tillgängligt endast från ditt kontor.

Ditt intranät kommer att behöva kontinuerligt underhåll på grund av vikten av de uppgifter som det innehåller och skyldigheten att det fungerar korrekt varje sekund.Detta garanterar bland annat säkerhetskopiering var femte minut av ditt intranät och all din information, så att dina uppgifter inte kan skyddas mer och bättre.

Hur lång tid tar det att få igång mitt intranät?

Det beror mycket på vilken typ av extranät du behöver och hur mycket funktionalitet som är inbyggd i det.Det är helt omöjligt att ge dig en tidsram.När vi väl har alla detaljer om vad du behöver och de specifika funktionerna i extranätet kan vi fastställa en leveranstid som kommer att ingå i kontraktet. Din personliga konsult kommer att kunna ge dig en ungefärlig tidsram när de har fått en detaljerad förståelse för dina behov.