När du migrerar en databas, tar du då också hand om anslutningen mellan de två servrarna?

Naturligtvis gör vi inga halvfärdiga jobb, när vi gör något gör vi det bra.

Om din applikation behöver en egen server för databasen tar vi hand om all migrering, konfiguration och anslutning mellan servrarna.

Finns det några risker med migrationen?

Med Zentica none är det sant att alla fall inte är likadana, det finns relativt enkla fall och andra riktigt komplicerade fall, beroende på vilken typ av applikation du har, din nuvarande server och destinationen för migreringen, men i Zentica garanterar vi en perfekt migration från och till vilken destination som helst.

Vilka typer av migration är möjliga?

Vem som helst, jag menar att vi kan göra vad du vill, vad du behöver eller vad din applikation behöver.

Exempel på migreringar är att flytta från en dedikerad server eller VPS till Google Cloud Platform eller Amazon Web Services.

Byte av webbhotell, flyttning av databasen till en molntjänst som är ansluten till din server osv.

Hur lång tid tar det att migrera till en ny server?

Det finns ingen exakt tid för migrering, det beror på många faktorer, från arkitekturen för din egen applikation till typen av målserver, men den maximala tiden för de mest komplexa fallen är 24 timmar.